15 februari 2017

Call for projects: Lowlands Science

Call for projects: Lowlands Science

Lowlands Science is een populair onderdeel van het programma waarbij tijdens het festival diverse wetenschappelijke onderzoeken plaatsvinden. Lowlands, BKB | Het Campagnebureau en New Scientist nodigen wetenschappers, universiteiten, hogescholen en vakgroepen uit een onderzoeksvoorstel in te dienen.

Lowlands Science was in 2015 en 2016 al erg succesvol onder zowel de festivalbezoekers als deelnemende wetenschappers. Op het festivalterrein staat een uitgebreid lab waarin bezoekers omwille van de wetenschap onderdeel worden van experimenten. Afgelopen jaren voerden onder andere het Nederlands Forensisch Instituut, Radboud UMC, TU Delft, Universiteit Utrecht, de UvA en Hogeschool van Amsterdam onderzoeken uit naar onder andere de aanwezigheid van het 'adventure gen' bij bezoekers, de werking van hallucinaties en naar hoe Lowlanders porno kijken. 

Ook dit jaar worden onderzoekers van hogescholen en universiteiten opgeroepen voorstellen te doen voor onderzoek tijdens het festival. De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit en de haalbaarheid gewaarborgd worden in de voorstellen. Het onderzoek is anoniem en niet herleidbaar naar individuen. De gegevens verkregen door wetenschappers op het festival worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van het terrein, de (vrijwillige en anonieme) medewerking van festivalbezoekers, enzovoort.

tekst gaat verder onder de video...
CRITERIA VOOR EEN AANVRAAG:
- Het onderzoek moet relevant en interessant zijn voor het Lowlandspubliek

- De Lowlandsbezoeker moet kunnen meedoen aan het onderzoek,onderwerp van het onderzoek zijn of er iets van kunnen leren. Onderzoek dat bijvoorbeeld alleen gebruik maakt van enquĂȘtes is niet interessant voor de bezoeker. 

- Het onderzoekt dient rekening te houden met de omgevingsomstandigheden van een festivalterrein: onder andere trillingen, geluid en alcoholconsumptie. Onderzoek dat bijvoorbeeld een geluidsvrije ruimte nodig heeft, is niet haalbaar. 

- Het onderzoek dient in maximaal 1500 woorden omschreven te worden. 

- Er dient een plattegrond van de benodigde ruimte / fysieke opstelling inclusief maatvoering bij de aanvraag worden aangeleverd.


DE AANVRAAG DIENT TE BEVATTEN:
- Naam, korte cv en werkgever van de onderzoeker
- Onderzoeksvraag en doelstelling
- Methode / plan van aanpak
- Hoe wordt de informatie/data verkregen op Lowlands gebruikt voor verder onderzoek?
- Wat zijn je de hypothesen en/of verwachtingen?
- Wat is er nodig op het festivalterrein? Hoeveel ruimte, welke technische middelen etc.
- Hoe groot is het team?


DISCLAIMER:
Bij elk winnend voorstel gaan we opzoek gaan naar gepaste financiering binnen en buiten de universiteit. Echter, mocht dit niet lukken dan bestaat de kans dat het onderzoek niet plaats kan vinden.


VOORSTEL INDIENEN?
Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk 15 maart 2017 gemaild te worden naar lowlandsscience@bkb.nl. Uiterlijk eind mei horen inzenders of ze al dan niet geselecteerd zijn om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren.


MEER INFORMATIE?
Kijk voor meer informatie over Lowlands Science in het online dossier van New Scientist. Vragen of meer informatie nodig? Mail naar lowlandsscience@bkb.nl

18+19+20
augustus
Biddinghuizen

03 november 2017

European Festival Awards

30 oktober 2017

Winnen maar: Crossing Border

04 oktober 2017

Stagiair(e) voor LL18 gezocht!

03 oktober 2017

Lowlands 2018