LL Science - call for projects

Lowlands Science is een populair onderdeel van het programma waarbij tijdens het festival diverse wetenschappelijke onderzoeken plaatsvinden. Lowlands, BKB | Het Campagnebureau en New Scientist nodigen wetenschappers, universiteiten, hogescholen en vakgroepen uit een onderzoeksvoorstel in te dienen.

Lowlands Science was in 2015 en 2016 al erg succesvol onder zowel de festivalbezoekers als deelnemende wetenschappers. Op het festivalterrein staat een uitgebreid lab waarin bezoekers omwille van de wetenschap onderdeel worden van experimenten. Afgelopen jaren voerden onder andere het Nederlands Forensisch Instituut, Radboud UMC, TU Delft, Universiteit Utrecht, de UvA en Hogeschool van Amsterdam onderzoeken uit naar onder andere de aanwezigheid van het 'adventure gen' bij bezoekers, de werking van hallucinaties en naar hoe Lowlanders porno kijken. 

Ook dit jaar worden wetenschappers opgeroepen voorstellen te doen voor onderzoek tijdens het festival. De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit en de haalbaarheid gewaarborgd worden in de voorstellen. Het onderzoek is anoniem en niet herleidbaar naar individuen. De gegevens verkregen door wetenschappers op het festival worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van het terrein, de (vrijwillige en anonieme) medewerking van festivalbezoekers, enzovoort. Het inzenden van een onderzoeksvoorstel kan t/m 15 maart 2017. Lees dit artikel voor uitgebreide informatie en de aanmeldprocedure.

call for projects