Group 2 Copy 15
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Hoe onstaat en verandert een taal

Tijdens dit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen bedenken we een complete nieuwe taal. Maar hoe snel ontstaat er een nieuwe taal wanneer sprekers slechts een paar klanken mogen gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren? En hoe zit het met fonetische convergentie? Verandert de uitspraak van die klanken tijdens het communiceren onder invloed van de andere spreker? Dit onderzoek kijkt of deelnemers hun taalgebruik aan elkaar aanpassen door twee deelnemers een spel te laten spelen, waarbij de een ‘dirigent’ is en de ander ‘volger’. Tegelijkertijd wordt de tongbeweging in beeld gebracht met een echo en wordt gekeken of de spelprestatie beter is als fonetische convergentie optreedt. Spreken is zilver, begrijpen is goud.

Resultaten van het onderzoek:
Het innovatieve communicatie-spel dat deelnemers aan Lowlands Science tijdens het onderzoek in tweetallen konden spelen, liet zien dat tweetallen met slechts drie klanken (waarvan één klank gedeeld) in staat waren een eigen communicatiesysteem te ontwikkelen. Daarnaast bleek dat de uitspraak van de gedeelde klank meer op elkaar leek aan het einde van het experiment, dan aan het begin van het experiment.

Wat er na Lowlands met het onderzoek is gebeurd:
De analyse van de data is nog bezig, men kijkt daarbij naar fonetische convergentie (dus het meer op elkaar lijken van de spraak) en naar de interactiepatronen.

Publicaties:
Wieling, M., Tiede, M., Rebernik, T., de Jong, L., Braggaar, A., Bartelds, M., Medvedeva, M., Heisterkamp, P., Offrede, T., Sekeres, H., Pot, A., van der Ploeg, M., Volkers, & Mills, G. (2020, forthcoming). A novel paradigm to investigate phonetic convergence in interaction. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production.      

Media:
- New Scientist: Zeg ik a, dan zeg jij...?

Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15