Group 2 Copy 15
UVA, UNIVERSITEIT UTRECHT

Politics isn't cool, it’s hot

Veel burgers zijn bang en boos; aan de ene kant bang voor tsunami’s van vluchtelingen en boos over de macht van Europese bureaucraten en aan de andere kant bang voor de opwarming van de aarde en boos over de manier waarop met immigranten wordt omgegaan. Dit team onderzoekt in hoeverre burgers bij het vormen van hun politieke meningen gedreven worden door emoties. Regeert de onderbuik?  In hun lab bij LL Science naast Echo wordt gemeten of Lowlanders fysiologische opwinding ervaren in reactie op politieke boodschappen. Worden je politieke opvattingen door deze emoties veranderd?

Resultaten van het onderzoek:
Ze ontdekten dat mensen daadwerkelijk fysiologische (lichamelijke) reacties hebben op politieke boodschappen. Bovendien bleek dat mensen met extremere standpunten over politieke onderwerpen, zoals verwacht, meer lichamelijke opwinding ervaren wanneer ze naar politieke boodschappen kijken en luisteren. De onderzoekers vonden geen bewijs voor de hypothese dat mensen met meer politieke kennis meer opwinding ervaren tijdens het luisteren naar politieke boodschappen. Ook toonde het onderzoek aan dat mensen negatieve affectieve reacties ervaren wanneer ze geconfronteerd worden met politieke boodschappen waar ze het niet mee eens zijn. Er is geen bewijs gevonden dat het luisteren naar boodschappen waar men het wel mee eens is positieve affectieve reacties oplevert. Politiek is misschien toch niet zo leuk of grappig als de onderzoekers dachten… De studie is de eerste die laat zien dat mensen niet alleen zeggen dat ze emoties ervaren ten opzichte van de politiek, maar dat hun lichaam ook daadwerkelijk fysiek reageert op de politiek.

Wat er na Lowlands met het onderzoek is gebeurd:
Het heeft een enorme boost gegeven aan de onderzoeksagenda van de onderzoekers. Ze hebben de jaren daarna onderzoek gedaan op EO Jongerendag, TT Assen, Beeld en Geluid en andere publieke plekken. Ook hebben ze een beurs gekregen om een mobiel lab op te zetten zodat we op allerlei locaties onderzoek kunnen doen. Lowlands Science wat de onderzoekers betreft echt de aanjager hiervan.

Publicaties:
- Bakker, B.N., Schumacher, G., & Rooduijn, M. (2020). Hot Politics? Affective rhetoric to politics. American Political Science Review. 

Media:
- Stuk Rood Vlees: Wie gaat zweten en fronsen van de politiek?


Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15