Group 2 Copy 15
Rijksuniversiteit Groningen

The Lowlands Consiousness Field Project

Welke vibes heersen er op Lowlands en kunnen we met onze stemming dingen beïnvloeden? Is er iets zoals bovennatuurlijke kracht en kunnen mensen met hun gedachten apparaten beïnvloeden? Bestaat er zoiets als paranormale verschijnselen? Door het plaatsen van toevalsgeneratoren – apparaten die een willekeurig getal produceren – op het Lowlandsterrein willen de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen kijken of de stemming op Lowlands een effect heeft op de getallen die de toevalsgenerator toont. Een soortgelijk experiment op Burning Man liet zien dat de toevalsgeneratoren raar deden. May the force be with us.

Resultaten van het onderzoek:
Is bewustzijn een ‘collectief veld’ dat via een nog onbekend mechanisme elektronische dobbelstenen van slag kan brengen? De eerste resultaten lieten een duidelijke afwijking zien in de elektronische dobbelsteen die de onderzoekers op Lowlands geplaatst hebben. Bewijs voor een mystiek bewustzijnsveld? Nee, want ze hadden een controle ingebouwd: data van de dobbelsteen die ze op Lowlands hebben opgeslagen maar thuis pas hebben geanalyseerd liet helemaal geen effect zien. Met andere woorden: er kan geen bewustzijnsveld in het spel zijn. Maar wel een erg interessant effect van de verwachtingen van de proefleider. Rijksuniversiteit Groningen is druk bezig dat verder uit te zoeken.

Wat er na Lowlands met het onderzoek is gebeurd:
De resultaten zijn geanalyseerd volgens het vooraf opgegeven protocol.

De huidige staat van het onderzoek:
Een peer reviewed artikel is in voorbereiding.

Media:
- New Scientist: Is toeval logisch?
- Wat is bewustzijn nou eigenlijk?
- Ukrant: Het kán niet. En toch gebeurd het.


Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15