Group 2 Copy 15
HOGESCHOOL ROTTERDAM & ERASMUS MC

De Dooie Hoek

Een laatste luxe cruise in de Stille Zuidzee, wandelen in het Himalayagebergte of gewoon tot het ochtendgloren doordansen in Bravo. Wat zou je nog willen doen voor je dood? We hebben het er regelmatig over als er bekende personen overlijden en we zien het in films en games. Desondanks staan veel mensen niet stil bij de dood en bij wat een eventueel overlijden voor henzelf en nabestaanden betekent. Hoe wil je dat je nabestaanden je herinneren? Wat laat je online na? Om meer inzicht te krijgen in hoe jongeren omgaan met de rol die de dood in hun leven speelt, onderzoeken Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC hoe jongeren op Lowlands nadenken over hun levenseinde. Kortom: wat is je bucketlist, hoe ziet jouw uitvaart eruit en heb je al een social media-testament gemaakt?

Resultaten van het onderzoek:
550 festivalgangers namen in 2019 deel aan De Dooie Hoek. Ze hadden uiteenlopende wensen voor op hun bucketlist. Innerlijke groei en zelfverwezenlijking, betekenisvol leven en opwindende activiteiten bleken voor hen belangrijk. En met 15 nominaties zal Coldplay het meest gedraaid worden op de uitvaart van Lowlandsgangers. 102 mensen gingen in de kist; nieuwsgierig, feestend, serieus of zelfbewust. En hun digitaal nalatenschap? Slechts 1 op de 6 had hierover nagedacht of iets geregeld.        

Wat er na Lowlands met het onderzoek is gebeurd:
Er zijn allerlei analyses gedaan en daarnaast studenten betrokken om analyses te doen en aanvullende data te verzamelen. Ook is er een project gestart om campagne te doen voor nadere bewustwording over het thema. Dit is nog in ontwikkeling.

Huidige staat van het onderzoek:
Momenteel wacht men op gelegenheid om erover te gaan schrijven.

Publicaties:
Twee mondelinge presentaties op internationale congressen:
- Nederlands-Vlaams congres palliatieve zorg, 2019
- European Congress on Palliative Care, 2020

Media:
- New Scientist: voor ik doodga wil ik

Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15