Group 2 Copy 15
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Hoe zwalk je op alcohol?

Hoe anders beweeg je met een drankje achter de kiezen? Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam simuleren dronkenschap op zoek naar een antwoord op de eeuwige vraag: hoe anders gedraag jij je met een verhoogd promillage in je bloed?

Media:
- New scientist: Onderzoek naar dronken jongeren helpt ouderen overeind blijven

Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15