Group 2 Copy 15
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

The Drums

Kun je door elektrostimulatie leren drummen? Bij LL Science naast Echo beplakt Bob Koomen je met elektroden, die je spieren aansturen zonder dat je je hersenen hoeft te gebruiken. Das niet alleen nuttig voor jou - omdat je misschien wel een topdrummer kunt worden zonder te oefenen - maar is misschien wel dé oplossing voor mensen, die door een beroerte of een dwarslaesie hun spieren zelf niet meer kunnen aansturen.

Resultaten van het onderzoek:
Elektrostimulatie op de arm- en kuitspieren kan worden gebruikt voor het genereren van een drumpatroon, waardoor mensen zonder aansturing vanuit de eigen hersenen toch getimed bewegingen kunnen maken. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan hoe een grote groep verschillende proefpersonen reageert op verschillende stimulatie-instellingen en in welke mate dit overeenkomt. De hieruit verkregen kennis heeft bijgedragen aan verdere stappen van het onderzoek, waarbij er nu wordt geprobeerd elektrostimulatie te gebruiken voor het opnieuw aanleren van functionele bewegingen bij patiënten met een dwarslaesie.

Wat er na Lowlands met het onderzoek is gebeurd:
Er is verder  onderzoek gedaan naar elektrostimulatie en ruggenmergstimulatie bij patiënten met een dwarslaesie bij revalidatiecentrum Reade, in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Huidige staat van het onderzoek:
Momenteel worden er pilot-studies uitgevoerd om komend jaar een publiceerbaar onderzoek uit te kunnen voeren.

Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15