13 februari 2019

Call for projects: Lowlands Science

Call for projects: Lowlands Science

Van 16 t/m 18 augustus vormt Lowlands een tijdelijke stad met 60.000 inwoners waar muziek, theater, comedy en cultuur de hoofdrol spelen. Ook wetenschap neemt een prominente rol in binnen het programma en voor de vijfde keer op rij worden wetenschappers, universiteiten, hogescholen en vakgroepen door Lowlands, BKB | Het Campagnebureau en New Scientist uitgenodigd een onderzoeksvoorstel in te sturen voor Lowlands Science. 


De voorgaande vier edities van Lowlands Science waren erg succesvol voor zowel de festivalbezoekers die op een toegankelijke manier kennis maken met onderzoek, als voor de deelnemende wetenschappers die heel veel data kunnen verzamelen op het festivalterrein. In het Lowlands Science Lab worden festivalbezoekers omwille van de wetenschap vrijwillig onderdeel van experimenten en daarmee kunnen onderzoekers ook bezoekers en media enthousiasmeren voor hun onderzoek. Bekijk hier het uitgebreide online dossier van New Scientist over Lowlands Science.

Afgelopen jaren voerden het Nederlands Forensisch Instituut, Radboudumc, de RUG,  Politieacademie, TU Delft, Universiteit Utrecht, de Haagse Hogeschool, RIVM, LUMC, UvA en Hogeschool van Amsterdam onderzoeken uit naar onder andere de aanwezigheid van het 'adventure gen' bij bezoekers, de werking van hallucinaties, en of festivalgangers een liefdesmatch zijn op basis van DNA-test. Vorig jaar onderzochten onderzoekers bijvoorbeeld of er met behulp van Artificial Intelligence een formule kan worden gemaakt voor het schrijven van goede rapteksten en of alcohol een positief effect heeft op het leren van een vreemde taal. Onderzoeksresultaten van eerdere Lowlands Science-onderzoeken zijn in diverse wetenschappelijke publicaties opgenomen zoals Forensic Science International en Journal of Research in Crime and Delinquency.

Ook dit jaar worden onderzoekers van hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen opgeroepen voorstellen te doen voor onderzoek tijdens het festival. De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit van onderzoek en de (financiƫle) haalbaarheid gewaarborgd worden in de voorstellen. Het onderzoek is anoniem en niet herleidbaar naar individuen. De gegevens verkregen door wetenschappers op het festival worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van het festivalterrein en de (vrijwillige en anonieme) medewerking van festivalbezoekers.

Lees hier alle uitgebreide informatie en randvoorwaarden (PDF) waaraan de voorstellen dienen te voldoen. De sluitingsdatum voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 13 maart 2019 en onderzoeksvoorstellen kunnen worden gemaild naar lowlandsscience@bkb.nl.