21 april 2020

Lowlands gaat deze zomer niet door

Lowlands gaat deze zomer niet door

** ENGLISH VERSION BELOW **


Lieve Lowlanders,

Iedereen zag het al aankomen, maar nu is de kogel door de kerk: Lowlands gaat deze zomer niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar. Dit omdat er tot 1 september geen grootschalige evenementen mogen plaatsvinden vanwege de coronacrisis.

We balen daar net zo hard van als jullie, want iedereen had er onwijs veel zin in: de kaarten waren in no time uitverkocht, artiesten, kunstenaars, schrijvers, theatermakers, wetenschappers, foodies en crews waren geboekt en iedereen stond te popelen om naar Biddinghuizen te komen. Maar we kunnen niet anders: we’re in this together en iedereen begrijpt dat de maatregelen die door de overheid zijn getroffen nodig zijn. We kunnen nu alleen maar vooruitkijken en beloven je dat we van Lowlands 2021 een feest als nooit tevoren maken.

Lowlands is aangesloten bij de ‘Bewaar je ticket, geniet later’-regeling die door de hele culturele sector gedragen wordt. Hierdoor blijft je ticket geldig voor Lowlands 2021. Je hoeft hiervoor niets te doen en volgend jaar kun je gebruikmaken van het ticket dat je voor Lowlands 2020 hebt ontvangen. Dit geldt niet alleen voor je festivalticket, maar ook voor eventuele overige tickets zoals parkeertickets, campercampingtickets, accommodaties voor het Gllamcamp etc. Daarnaast is het mogelijk om je ticket(s) om te zetten in een tegoed voor andere concerten en evenementen of om een refund aan te vragen. Heb je vragen over deze regeling, kijk dan hier. Op dit moment werken we samen met Ticketmaster aan de technische afhandeling van de tegoeden en refunds. We hebben hier wat tijd voor nodig en hopen hiervoor op je begrip. Zodra het mogelijk is een tegoed of refund aan te vragen, ontvangen kaartkopers hierover van Ticketmaster een email met gedetailleerde informatie.

Als je een ticket via TicketSwap of een vergelijkbare partij hebt gekocht, blijft het ticket ook geldig voor Lowlands 2021. Je komt niet in aanmerking voor een tegoed of refund omdat wij alleen contact hebben met kaartkopers die hun ticket rechtstreeks bij Ticketmaster hebben aangeschaft. Hou er rekening mee dat het voor ons niet mogelijk is om de geldigheid te garanderen van tickets die niet rechtstreeks bij Ticketmaster zijn gekocht.

Binnenkort wordt door Ticketmaster het Fan2Fan-platform gelanceerd. Hier kun je zelf veilig je ticket verkopen als je toch niet meer naar Lowlands 2021 wilt gaan. Het ticket van de verkoper wordt ongeldig gemaakt en de koper ontvangt een ticket met een nieuwe QR-code, waardoor je als koper zeker weet dat je een geldig ticket koopt. Alleen e-tickets kunnen via deze service worden verkocht, voor hardcopy-tickets is dit niet mogelijk. Meer informatie over Fan2Fan volgt later.

We hopen je op 20 + 21 + 22 augustus 2021 in Biddinghuizen te zien.

Hang in there & stay safe,
Lowlands


Dear Lowlanders,

We all saw it coming, but the hammer has finally fallen: there will be no Lowlands this summer. The festival will be moved to next year due to the ban on large-scale events until September 1st as a result of the corona crisis.

Like you, we are heartbroken. Everyone was so excited: tickets were sold out in no time, bands, artists, writers, theatre makers, scientists, foodies and crews were booked, and everybody was raring to come to Biddinghuizen. But there’s no way around it: we’re in this together and everyone understands that these government measures are necessary. All we can do now is look to the future and promise you that we’ll make Lowlands 2021 an all-out party beyond your wildest dreams.

Lowlands is affiliated with ‘Save your ticket, enjoy later’, a contingency plan that is supported by the entire Dutch cultural sector. This ensures that your ticket will be valid for Lowlands 2021. No action necessary on your part, at next year’s edition you can use the ticket that you received for Lowlands 2020. This applies not only to your festival ticket, but also to any other tickets such as parking permits, camper camping tickets, Gllamcamp accommodations, etc. You also have the choice to convert your ticket(s) into a credit for other concerts and events, or to request a refund. Please check this webpage for more information on this plan. Currently we are working with Ticketmaster on the technical side of handling credits and refunds. This will take some time, we hope you’ll understand. As soon as it is possible to request a credit or refund ticket buyers will receive an email from Ticketmaster.

If you’ve bought a ticket through TicketSwap or a similar outlet, the ticket will remain valid for Lowlands 2021 as well. You are not eligible for a credit or refund, because we only contact ticket holders that have purchased their ticket directly from Ticketmaster. Please note that we cannot guarantee the validity of tickets that were not purchased directly from Ticketmaster.

Ticketmaster will soon launch the Fan2Fan platform. You can safely sell your ticket here if you should decide to not go to Lowlands 2021 after all. The seller’s ticket will be invalidated, while the buyer receives a ticket with a new QR code, ensuring buyers that they’re getting a valid ticket. Only e-tickets can be sold through this service, hard-copy tickets cannot. More information on Fan2Fan will follow later.

We hope to see you on 20 + 21 + 22 August 2021 in Biddinghuizen.

Hang in there & stay safe,
Lowlands