26 augustus 2020

Onderzoek corona en evenementen

Onderzoek corona en evenementen

Vanuit MOJO en Lowlands hebben we opdracht gegeven tot het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus in relatie tot festivals en evenementen. Professor Doctor 'Besturen van Veiligheid' aan de Radboud Universiteit Ira Helsloot ging met zijn team aan de slag. Het resultaat: een 85 pagina's tellend onderzoeksrapport over hoe festivals en evenementen in de huidige situatie op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Niet om snel te scoren, maar om een gedegen basis te leggen voor een zuivere discussie en beleidsvorming gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Lees het volledig onderzoeksrapport hier.

De belangrijkste bevindingen en conclusies op een rijtje:

Uit diverse onderzoeken en statistieken blijkt dat ruim 96% van de besmettingen binnen heeft plaatsgevonden, waarschijnlijk ligt dit percentage nog hoger.

Voor evenementen en andere bijeenkomsten blijkt dat deze buiten activiteiten veilig kunnen, ook zonder afstand te houden. Dus wij denken Lowlands 2021 ook in corona-tijd te kunnen organiseren. Veiligheid van onze bezoekers en crew staat te allen tijde voorop, ook in deze tijd.

Uit het onderzoek blijkt dat zogenaamde super spreading events tot nu toe nooit gelinkt zijn aan grootschalige binnen evenementen.

De besmettingskans via aerosolen is te bepalen via een rekenkundige benadering met  de zogenaamde Wells Riley berekening. Met deze rekenmethode kunnen ruimtes worden berekend op het besmettingsrisico o.b.v. gegevens als o.a. de verblijfsduur, ventilatie, activiteit en aantal personen.

Dan blijkt dat juist in kleinere ruimtes (tot en met formaat gymzaal) je besmettingen ziet optreden. En niet in grote luchtvolumes en al helemaal niet in -goed geventileerde- grote luchtvolumes zoals de grote concertzalen.

Het gevaar schuilt in kleinere, slecht geventileerde ruimte en niet in goed geventileerde ruimtes zoals concertzalen een minimaal besmettingsrisico opleveren.

Ziggo Dome kan 8 x per uur volledige zuurstof capaciteit verversen. Ook AFAS Live en Ahoy beschikken over deze goede ventilatie systemen.

Een verjaardag met 10 personen in een woonkamer levert een significant groter risico op dan het verblijf in een grote concerthal. De voornaamste reden hiervan is de hoeveelheid lucht die per persoon beschikbaar is en wordt ververst.

Wij pleiten ervoor dat de overheid crisismanagement toepast en acteert op basis van voortschrijdend inzicht. Uit onderzoek blijkt dat er veel meer kan dan nu wordt toegestaan . Tevens pleiten wij ervoor dat de overheid open staat voor dialoog en met de evenementensector risicogericht naar evenementen gaat kijken. De cultuursector wordt nu onnodig zwaar getroffen, dat accepteren we niet.

We moeten af van het mantra: blijf op anderhalve meter afstand maar we moeten kijken naar de nieuwe inzichten. Buiten is anders dan binnen. Binnen in grote goed geventileerde zalen is weer anders dan kleinere slecht geventileerde ruimtes. De huiskamer met 10 personen is gevaarlijker dan veel meer mensen in een grote goed geventileerde actie. Blijf niet hangen in het oude mantra, leer van corona, leer van de wetenschappers!

We snappen dat de overheid het spannend vindt om grote groepen mensen bij elkaar te laten komen. Toch kunnen we het land niet op slot houden, mensen willen vermaakt worden. Wij zijn er 100% van overtuigd dat dit juist bij ons op een veilige manier kan. Juist in het groot, in een professionele omgeving waar er alles aan gedaan is om het veilig te maken. Beter dan  feestjes thuis of illegale party’s die je nu ziet.