LL Science: Prik je eigen bubbel door!

Eigenlijk is het heel gek: digitale platforms als Instagram, Facebook en YouTube weten steeds meer over ons mediagebruik, maar wetenschappers steeds minder. Dat is problematisch. Klopt het dat platforms ons met die kennis steeds meer in bubbels drukken door ons steeds meer van hetzelfde voor te schotelen? En versterkt dit polarisatie? De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam willen graag meer weten over hoe die bubbels ontstaan en brengen in hun Digitale Voetsporen Lab jouw online footprint in kaart – die je wel of niet ter plekke anoniem aan de wetenschap kunt doneren.


Lowlands Science wordt gepresenteerd door de Nationale Wetenschapsagenda.