Group 2 Copy 15
zaterdag 16:10 - 16:55 / Echo

THE SCHOOL OF LIFE: DAMIAAN DENYS

Artboard

Het Westerse ideaalbeeld van de mens is de autonome persoon die het best gedijt in de grootste vrijheid, omringd door het meeste gemak, en streeft naar absolute zelfbeschikking en maximale zelfverwerkelijking. Ons wordt geleerd dat elke stap waarmee we meer individuele zelfstandigheid bereiken ons hoger brengt op de evolutionaire ladder, en ons verder verwijdert van het dierlijke instinct. Filosoof en psychiater Damiaan Denys ziet dat anders. Want is dat ideaalbeeld wel te verwezenlijken of is het een onhaalbare illusie, die ons langzaam dreigt te verstikken? Welkom in het Westen!


Foto door: Francois Luxembourg

Group 2 Copy 11
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15
Group 2 Copy 15