Onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen

Diverse studies hebben akoestische spraakeigenschappen geïdentificeerd die nadelig beïnvloed lijken te worden door alcohol. Alcohol lijkt dus een negatieve invloed te hebben op spraak in iemands moedertaal, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Een recent onderzoek suggereert dat het effect hier juist omgekeerd is! Maar wat gebeurt er dan precies in de mond? Lijken de tongbewegingen na het nuttigen van alcohol meer op die van moedertaalsprekers van de vreemde taal, of is er juist meer variatie in de tongbewegingen van de beschonken sprekers? De Rijksuniversiteit Groningen meet door middel van echoscopie hoe grenzeloos je eigenlijk kunt lallen.

Grenzeloos Lallen