06-LLscience-mobiel

Hoe ontstaat en verandert een taal?

Hoe ontstaat en verandert een taal?

Onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen

Tijdens dit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen bedenken we een complete nieuwe taal. Maar hoe snel ontstaat er een nieuwe taal wanneer sprekers slechts een paar klanken mogen gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren? En hoe zit het met fonetische convergentie? Verandert de uitspraak van die klanken tijdens het communiceren onder invloed van de andere spreker? Dit onderzoek kijkt of deelnemers hun taalgebruik aan elkaar aanpassen door twee deelnemers een spel te laten spelen, waarbij de een ‘dirigent’ is en de ander ‘volger’. Tegelijkertijd wordt de tongbeweging in beeld gebracht met een echo en wordt gekeken of de spelprestatie beter is als fonetische convergentie optreedt. Spreken is zilver, begrijpen is goud.

Hoe ontstaat en verandert taal