Onderzoek door UVA

Eigenlijk is het heel gek: digitale platforms als Instagram, Facebook en YouTube weten steeds meer over ons mediagebruik, maar wetenschappers steeds minder. Dat is problematisch. Benieuwd of algoritmen een loopje met jou nemen? Ontdek of platforms jou in een bubbel drukken door je steeds meer van hetzelfde voor te schotelen! De Universiteit van Amsterdam wil graag meer weten over of en hoe zulke bubbels ontstaan. Daarom brengt het Digitale Voetsporen Lab jouw online footprint in kaart – die je wel of niet ter plekke anoniem aan de wetenschap kunt doneren.

Prik je eigen bubbel door